Деца и младежи се учеха да яздят

На 23.11.2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  организира посещение на група деца на конната база в Комплекс „Тракиец“ – с. Житница. С това ново предизвикателство обществените възпитатели  целят да насърчат позитивния аспект на социалната изява  на децата, които имат поведенчески проблеми.

Седмица срещу насилието над деца

МКБППМН отбеляза 19 ноември, световния ден за борба с насилието над деца, с кампания в няколко училища през седмицата. В ОУ „Проф. Марин Дринов“ психологът Евгения Загорска посети часа на класа в 3 клас с класен ръководител г-жа Спаска Арбалиева и проведе разговор с децата по темата за тормоза и насилието между деца. В следобедните часове и заниманията по интереси тя бе гост на децата от четвъртите класове по покана на техния педагог г-жа Немигенчева. Бяха припомнени основни знания за безопасност и правила на общуване, като специално внимание бе отделено към контрол над гнева и реакциите в конфликтни ситуации.

Комисар Пламен Петров проведе обучение в Панагюрище

На 14 август при изключителен интерес от всички местни институции в семинарната зала на МКБППМН - Панагюрище се проведе обучение на тема „Новости в употребата на психоактивни вещества“.  Лектор бе комисар Пламен Петров –  носител на награда на МВР ,,Полицай на годината“ за 2011 г. във връзка с установени и задържани големи количества наркотични вещества докато е Спец полицай от Отдел „Наркотици” на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”.

Към природата и другите – с любов

природа, хора, любов

На 23 юли, 2019 г. обществени възпитатели от Кабинета за социална превенция към МКБППМН проведоха мероприятие от превантивната си програма с децата от втората лагерна смяна  на Панагюрски колони. „Към природата и другите – с любов“ бе наслова на проявата. Акцента беше върху значението на умението да си помагаме, да се подкрепяме и да си сътрудничим.  Организаторите бяха осигурили чаша за всяко дете и специален маркер с различен от на другите цвят, с който да рисува върху чашата.

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS