ДОБРОГЛЕД

На 29 май, заедно с края на учебната година деца, родители и педагози от ДГ „Райна Княгиня“ отбелязаха и заключителния етап от проект „Доброглед“. Проектът се реализира по инициатива на Недялка Тютюнджиева, педагог в подготвителна група „Вълшебен свят“ на филиала на детска градина „Райна Княгиня“. В началото на учебната година тя покани Евгения Загорска, сега секретар на МКБППМН, а към онзи момент психолог в Център за подкрепа за личностно развитие, да посещава групата ежеседмично и да провежда занятия с децата, които да подпомогнат психоемоционалното им развитие.

Цели на проекта:

- Развиване на емоционалната компетентност на децата, изграждане на социално приемливо поведение и удовлетворяващи отношения, за да се чувстват уверени и значими, съответно на възрастта им;

- Превенция на училищните страхове;

- Подпомагане на децата в собствения път на социално съзряване чрез игри и преживявания, изпълнени с радост, творчество, добродетели, приятелство;

Вълнуваща програма за края на учебната година, посветена на човешките добродетели, бяха подготвили педагозите и децата. С нея те обобщиха преживяното и наученото в детската градина пред родителите си, а в края директорът Татяна Костадинова изпрати малчуганите с мили думи и тържествено връчи  първите им дипломи. Като представител на Кабинета за социална превенция към МКБППМН към община Панагюрище г-жа Евгения Загорска подари на всяко дете тениска „Доброглед“, тя бе написала специално за събитието и подарила на децата стих, който беше включен в програмата.