ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Панагюрище съвместно с Български младежки червен кръст /БМЧК – Панагюрище/ стартират кампания в училищата от общината по повод  Деня на розовата фланелка, който по традиция се отбелязва в последната сряда на месец февруари. Тази година ще отбележим международния ден за борба с тормоза в училище, по-известен като Ден на розовата фланелка, на 26 февруари.

Инициативата датира от 2007 г., когато две момчета, деветокласници, в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който един ден бил подложен на подигравки и унижение заради розовото поло, което носел. Още на следващия ден Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват и раздават 50 розови тениски в подкрепа на тормозения им съученик.

Години по-късно, в този ден, с носенето на розова риза, тениска или с розова панделка на ревера, всеки може да отправи своето послание в подкрепа на ненасилието и  нетолерирането на агресията и грубостта в отношенията.

На училищните табла са поставени вече информационни афиши, които  приканват всички да се включат в предстоящото отбелязване на деня.

Организаторите са планирали да раздадат на всички прогимназиални учители,  желаещи да се включат, розова фланелка с позитивен слоган, за да бъдат всички те посланици на каузата в качеството си на будители и пример за подражание на възпитаниците си.

Сред учениците ще бъдат разпространени  брошурки с информация за това от къде и как тръгва инициативата, както и колко е важно да се обединим около недопускането на тормоз в училище.

Учениците ще имат възможността да заявят своята подкрепа на каузата с нещо, изработено от техните ръце, ум и сърце, посветено на темата за противодействие на агресията сред децата. В коридора на всяко училище ще се нареди експозиция на изработеното, като всяко дете-творец ще получи малък подарък със символите на кампанията за активността и усърдието си.

Подготвени обучители от БМЧК и обществените възпитатели от Кабинета за социална превенция, помощен орган към МКБППМН, ще посетят всички класове, от чиито класни ръководители са поканени, за обсъждане и дискусии по темата за тормоза и начините за преодоляването му;

На родителски срещи в училищата, ще бъдат раздадени помагала за родители „Да противостоим на тормоза и деструктивното поведение при децата“.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормозът в училище е сериозен проблем и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.За миналата 2019 година в МКБППМН са постъпили само два сигнала за агресивно поведение на малолетни в училище от училищна комисия. Секретарят на местната комисия Евгения Загорска обяснява  това  с две предположения - толерантното отношение на обществото към  проявите на насилие изобщо, и в частност при децата, и неразпознаване на местната комисия като институция, в която освен органите на съда, прокуратурата и полицията,  всеки – длъжностно лице или гражданин - който има проблем, свързан с   насилие между  деца, може да подаде сигнал, за който да получи съдействие, както по отношение на детето-жертва, така и  по отношение на детето-насилник. Нека намерим време за  запознаване с ресурсите на местната общност и начините да ги използваме. Всеки би могъл да стане участник или свидетел в подобна ситуация и затова е необходимо да бъдем подготвени за адекватна реакция.

Организаторите апелират да подкрепим тази кауза, защото само активното участие на всички и споделената отговорност между учители и родители могат да окажат въздействие върху ограничаване на тормоза в училище.