Комисар Пламен Петров проведе обучение в Панагюрище

На 14 август при изключителен интерес от всички местни институции в семинарната зала на МКБППМН - Панагюрище се проведе обучение на тема „Новости в употребата на психоактивни вещества“.  Лектор бе комисар Пламен Петров –  носител на награда на МВР ,,Полицай на годината“ за 2011 г. във връзка с установени и задържани големи количества наркотични вещества докато е Спец полицай от Отдел „Наркотици” на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”.

Впечатляващият  подход на лектора и актуалната тема успяха да приковат вниманието  на представители от всички училища в общината,  социални институции, работещи с деца, РУ, Сдружение „На орището“ с. Попинци и разбира се, членовете на МКБППМН и обществените възпитатели. Според секретаря на комисията  Евгения Загорска факта, че в разгара на лятото такъв голям брой специалисти, са избрали да присъстват на обучението, говори много красноречиво, че темата за злоупотребата с наркотични вещества е наистина наболяла. 

Комисар Петров представи изключително увлекателно историческите корени на произхода и предназначението на  веществата, които в настоящия момент са една от най-големите опасности, грозящи децата ни. Присъстващите зададоха въпросите, които ги вълнуват,   дискутираха и  успяха да си изградят по-точно разбиране за истинските мащаби на риска за младите хора.  Лекторът определи широката и точна информираност на обществото като най-силната възможност за превенция. Това кореспондира директно с използваното от местната комисия през годините послание към родителите:

АКО  ВИЕ НЕ ИЗГРАДИТЕ ОТНОШЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СИ КЪМ НАРКОТИЦИТЕ, ТО ТОВА ЩЕ НАПРАВИ НЯКОЙ ДРУГ!