КОНКУРС ЗА РАЗКАЗИ И РИСУНКИ „Довърши историята…”

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

НА МАЛОЛЕТНИТЕ  И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ПАНАГЮРИЩЕ

  ОРГАНИЗИРА

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗИ И РИСУНКИ

„Довърши историята…”

    Скъпи  деца,

Огледайте  се  и  ще  видите, че всеки ден около вас се случват различни истории, които биха могли да завършат по интересен и забавен начин. Предлагаме ви няколко текста, в които се разказват случки, подобни или същите като тези, на които понякога сте свидетели или самите вие сте участници. Опитайте  се  да  продължите ЕДИН ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ с рисунка  или  разказ. Внимавайте – творбите ви непременно трябва да са позитивни, да имат ЩАСТЛИВ КРАЙ.

В конкурса могат да участват ученици от І до VІ клас, разделени в две възрастови групи:  І – ІV клас - рисунка/комикс  продължение на една от историите и V – VІ клас - разказ по зададено начало.

Условия за участие с рисунка/комикс:

- Няма ограничения в техниката на рисуване.

- Всеки малък художник може да участва в конкурса с една творба.

- Рисунката трябва да е озаглавена и да е посочено по кой от предложените текстове е изработена.

- Обем на комиксите – до четири страници. Приемат се и цветни или черно-бели принтове.

- Изпратените творби стават собственост на организаторите.

Критерии за оценка:

- идейност и обвързаност със сюжета на избрания текст;

- завършеност;

- настроение.

Условия за участие с разказ по зададено начало:

- Всеки автор може да участва с една творба.

- Обем на творбата – до една печатна страница.

- Творбите се изпращат в един екземпляр на хартиен носител.

Критерии за оценка:

- идейност и позитивно настроение,

- обвързаност със сюжета на изходния текст,

- подходящи изразни средства,

- езикова култура.

Текстовете, които трябва да продължите с рисунка или разказ, ще намерите при класните си ръководители или при учителите си по български език и литература и по изобразително изкуство.

Всички материали да бъдат придружени от следната информация за участниците: име, клас, училище, име на ръководителя.

Краен срок за предаване на конкурсните творби – 21.11.2017 г. в МКППМН – Панагюрище, телефон за връзка – 0885 280 470.

Обявяването на победителите в конкурса и награждаването ще се състои на 23.11.2017 г. в МКБППМН  - Панагюрище ,


ул. „Делчо Спасов“ от 14:30 ч.

Отличените творби ще бъдат издадени  в сборник. Ще се раздадат и много предметни награди.

 

ТЕКСТОВЕ ЗА І-ІV КЛАС

ДИМО

Беше началото на учебната година. Всички деца все още опознаваха учителката си – госпожа Стоянова, а и тя опознаваше учениците си. Децата много харесваха госпожата. Тя беше млада, мила, усмихната и се грижеше за тях като майка.

В класа имаше едно момче, Димо, който рядко говореше, и още нямаше приятели. Димо обичаше да рисува и рисуваше много добре.

В един от часовете по изобразително изкуство трябваше да нарисуваме рисунка на тема „Моето семейство”. Когато учителката събра рисунките, нещо много силно я обезпокои и усмивката ù помръкна. Димо беше нарисувал как един човек рита друг човек, паднал на земята, а отстрани още един човек, който плаче. Това, което притесни госпожа Стоянова, беше ръстът на човека на земята. Той беше значително по-малък  от този, който го рита. …………………………ЯНА

Яна е ученичка във втори клас.  В класа си Яна има приятелки, с които излиза през междучасието и заедно си купуват закуски от лавката.

Един ден, когато отидоха за закуска, забелязаха, че две момчета от по-горните класове са притиснали в ъгъла Данчо от техния клас и нещо му говорят. Видяха как Данчо се разплака, бръкна в джоба си и подаде нещо на момчетата. Те го блъснаха и го оставиха. Когато минаха покрай момичетата, им се заканиха, че ако кажат на учителката, същото ще се случи и на тях. Тогава Яна ……………………….

ИВО

Иво идваше всяка сутрин със закъснение на училище. Съучениците му бяха забелязали това и често се чудеха защо Иво закъснява. Едно от децата живееше в блока на Иво и сутрин заедно тръгваха за училище. Училищният автобус ги оставяше пред училището, но защо все пак Иво закъсняваше за час?

Един ден учителката му каза да остане след часовете. Когато би последният звънец, той още седеше на мястото си в класната стая на 2б клас. Госпожата беше много мила и Иво я харесваше, но как можеше да ù разкаже, че всяка сутрин до физкултурния салон го причакват Алекс и Жоро от 6. клас и не го пускат да влезе в училище. Те са много лоши. Наричат го с обидни имена и го заплашват, искат да им даде пари или го карат да краде от цигарите на баща си. Ако не им донесе цигари,  не го пускат да влезе в час, докато не направи две обиколки на футболното игрище. Да разкаже ли на госпожата, или да си мълчи?.................................

ТЕКСТОВЕ V-VІ КЛАСМАРИЯ

Мария е нова ученичка в класа. Тя не познава никого, но силно иска да си създаде приятели.

Един ден момичетата от класа се спогледаха и без думи решиха какво ще направят. Стела – красиво момиче, около което винаги имаше много момчета, помоли Мария да ù  даде телефона си, за да се обади на родителите си. Малко по-късно Стела, с телефона на Мария в ръка, се смееше с група ученици в коридора. Ако някой беше преминал покрай тях, щеше да види, че Стела показва телефона на Мария, чрез който е публикувала във фейсбук профила на момичето следното съобщение: „ ………………

ПЕТЪР

Петър е един от отличниците в класа. Съучениците му редовно  искат домашните, за да ги препишат, но той никога не ги дава.

Петър страда от астма и рядко участва в спортните дейности. Понякога обаче се включва във футболните срещи. Неотдавна получи  астматичен пристъп, докато играеше с момчетата футбол. Съотборниците  му започнаха да му се  подиграват  и да го наричат „слабак“. Едно от момчетата, Веско, го блъсна, за да падне на колене в калта, и го снима с мобилния си телефон. След един час всички гледаха във фейсбук тази снимка на Петър с надпис: „Ето така изглежда…………………………

МИТКО

Митко дойде в нашия клас малко след началото на учебната година. Семейството му се беше преместило тук от едно село близо до Пловдив. Митко бързо се сприятели със съучениците си. Те го харесаха - беше умен и  добронамерен, а момичетата непрекъснато го поглеждаха, защото изглеждаше добре.

Един ден в час по история Даниела подхвърли бележка към Митко, която той не видя, но я видя учителят и се приближи до стола му. Наведе се, взе я и посегна към него, може би за да му каже да остане след часа. В момента, в който учителят докосна Митко по рамото, момчето  се сви и сякаш се парализира. Това не убягна от вниманието на…………