КОНКУРС НА ТЕМА: „ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ – НАЧИН НА ЖИВОТ“

   ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ПАНАГЮРИЩЕ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОРГАНИЗИРАТ

КОНКУРС ЗА ПОСТЕРИ, РИСУНКИ, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА: „ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ – НАЧИН НА ЖИВОТ“

за ученици от І до X класОрганизираният конкурс цели да мотивира участниците да осъзнаят ползите от здравословното хранене и да ги мотивира към намаляване и отхвърляне на нездравословни храни, употребата на алкохол, цигари и наркотици. Това е една от възможностите за насърчаване на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани със здравословното хранене, да развият и осъществят идеите си в тази посока.

  ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - І – ІV клас

Конкурс за постери и рисунки на тема: „Моето здравословно меню”

Изисквания за постери и рисунки:

• Да отговаря на зададената тема.

• Да има позитивно послание.

• Няма ограничения в техниката на рисуване.

• Всеки участник може да участва в конкурса с една творба.

  ВТОРА И ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – V – VІІ и VIII – X клас

Конкурс за презентация  и видеоклип на тема: „Здравословното хранене – начин на живот“

Изисквания за мултимедийна презентация:

• До 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD, DVD, CARD, FLASH или се изпраща на електронен адрес: odkpan@abv.bg

• Да не се изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт.

• Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.

• Ще се поощрява използването на авторски материали.

Изисквания за видеоклипове:

• Продължителност на видеоклипът  до 30 секунди.

• Видеоклипа трябва да представя по интересен начин темата за здравословното хранене.

• Всеки видеоклип се предоставя в завършен вариант на електронен носител CD, DVD, CARD, FLASH или се изпраща на електронен адрес: odkpan@abv.bg

  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

• Оригиналност на избраната тема и/или предложеното решение.

• Потенциал на видеоклипа и презентацията за въздействие върху младите хора.

• Яснота, достоверност и значимост на поставените цели.

• Естетическо оформление.

Всички материали да бъдат придружени от следната информация за участниците:

име, клас, училище, име на ръководителя.

Краен срок за предаване на конкурсните творби – 11.05.2018 г. в ЦПЛР– Панагюрище, телефон за връзка – 0886309803.

Обявяването на победителите в конкурса и награждаването ще се състои на

17.05.2018 г. в ЦПЛР – Панагюрище от 15:00 ч.

ЗА ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ.