Международен ден на толерантността

 

Международният ден на толерантността – 16 ноември, беше отбелязан в Панагюрище чрез съвместна инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Центъра за подкрепа на личностното развитие в града. Младежи припомниха основните принципи на толерантността и характеристиките й.

 

Представители на новосфомирания в града ученически парламент припомниха принципите на толерантността, че независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какви сме, ние всички искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности.

С песен мрачния ноемврийски ден оцветиха малките таланти на музикалния педагог Нона Немигенчева от класа по пеене – Нели Недкова, Стивани Джунова и Лора Куруджиева.

16 ноември е обявен от ООН за Международен ден на толерантността. „Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията“, се казва в декларация на ООН, посветена на толерантността.