Мотивация на младите хора за включване на пазара на труда

Проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ отчита високи резултати при мотивацията на младите хора за включване на пазар на труда

„Мотивацията на младите хора е едно от сериозните предизвикателства пред екипа на Mинистерството на труда и социалната политика. В тази посока предстои да насочим много усилия. Различни проекти са заложени и в програмата на Правителството, за да можем наистина да преодолеем проблема с младежката безработица. „Шанс за младежи в риск“ е един много добър пример за това, че когато работят хора със сърце, с желание и умения, добрите резултати са налице, независимо от трудностите, които е трябвало да преодолеят“, това каза по време на заключителната конференция по проект „Шанс за младежи в риск“, реализиран от Българо-германските центрове за професионално обучение (БГЦПР), съвместно с МТСП, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин в гр. Стара Загора днес.

„Ние, Българо-германските центрове за професионално обучение (БГЦПР), заедно с МТСП, трябва да станем мост към дуалното обучение, защото ползите от него са безспорни. Нашият екип може да се справи с това предизвикателство и проект „Шанс за младежи в риск“ е поредното доказателство в тази посока. Отсъствието на мотивация за реализация у младите хора е изключително голям проблем, който обаче доказахме, че може да бъде преодолян“, каза по време на заключителна конференция в Стара Загора, изпълнителният директор на бенефициента на проекта- БГЦПР Любов Попова. 

Проектът „Шанс за младежи в риск“ е насочен към младежи до 29 години, подбрани от Бюрата по труда. Чрез взаимствани от Германия и Австрия практики, младежите получават мотивиращо обучение и професионално ориентиране, а обучителите от професионалните центрове придобиват допълнителни компетенции за работа с младежи в риск. Партньорските държави по проекта имат едни от най-ниските нива на младежка безработица в Европа и практически доказан успех в работа с проблемни младежи. На тази база е разработено и ръководство за обучаващи. Проектът е финансиран от Европейският социален фонд (ЕСФ) чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“. ЕСФ е един от най-важните инструменти за подпомагане и финансиране на заетостта в ЕС. 

„Като германски посланик, се радвам изключително много, че от този фонд по проект се възползват и Българо-германските центрове за професионално обучение. В Германия дуалното обучение е изключително ефективно. В България немските фирми инвестират сериозно в обучението на работниците си. Именно по тази причина, ние не само оценяваме високо, но и приветстваме и сме готови да съдействаме за развитието на всякакви форми на професионално обучение, което да насърчава младежката заетост. Чрез него младежите ще могат да пригодят уменията и знанията си към нуждите на бизнеса“, това каза в обръщението си н.пр. Детлеф Лингеман, посланик на Германия в България.

източник: http://www.mlsp.government.bg/