Наградиха победителите в конкурса за разкази и рисунки „Довърши историята”

довърши историята агресия

Победителите в конкурса за разкази и рисунки „Довърши историята”, организиран от МКБППМН към община Панагюрище бяха наградени днес от секретаря на комисията Мария Калпакова.Тя благодари на всички ученици, отзовали се на поканата да участват в конкурса и на техните преподаватели.”Това е част от превантивната ни кампания „Не на насилието” и има за цел да провокира у вас в такива ситуации да реагирате по-положително, да няма агресия в класните стаи и в училищните дворове”, каза Калпакова.

В надпреварата можеха да се включат ученици от І до VІІ клас, които бяха разделени в две възрастови групи. Те трябваше да продължат предложените от организаторите истории, като задължително условие бе творбите непременно да са позитивни и да имат щастлив край.

По-малките ученици от   І до ІV клас трябваше да продължат историята с рисунка или комикс, а по-големите от  V до VІІ клас да довършат разказ по зададено начало. „Огледайте  се  и  ще  видите, че всеки ден около вас се случват различни истории, които биха могли да завършат по интересен и забавен начин”, бяха написали от Местната комисия в поканата си за участие към учениците.

Момчетата и момичетата бяха вложили много старание и позитивизъм в своите творби. Два от наградените разкази прозвучаха в залата след официалното награждаване.

Ето и класирането:

Наградени в първа възрастова група:

1 КЛАС

1 място – Мария Йончева 1 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“с ръководител Спаска Арбалиева

2 място – Нели Ефтимова 1 а клас от ОУ„Проф. Марин Дринов“ с ръководител Спаска Арбалиева

3 място – Нона Гущерова 1 б клас от ОУ „Проф. Марин Дринов с ръководител Пепа Машева

3 КЛАС

1 място – Ангел Реджов 3 в клас от СУ „Нешо Бончев“ с  ръководител Пенка Дюлгярова

2 място – Ивайло Богоев 3 в клас от СУ „Нешо Бончев“ с  ръководител Пенка Дюлгярова

4 КЛАС

1 място – Даная Бобекова 4 в клас от СУ „Нешо Бончев“ с  ръководител Нора Барова

2 място – Анна Ковачева 4 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“ с ръководител Величка Палашева

3 място – Нина Игнатова 4 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“ с ръководител Величка Палашева

Наградени във втора възрастова група:

5 КЛАС

1 място – Вая Недялкова 5 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“

2 място – Галя Сотирова 5 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“с ръководител Елена Савова

3 място – Виктор Златанов 5 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“

6 КЛАС

1 място – Радина Капитанска 6 б клас от ОУ „20-ти април“ с ръководител Веселина Велчева

2 място – Божидара Карагьозова 6 а клас от ОУ „20 – ти април“ с ръководител Веселина Велчева

3 място –Мирена Цуцекова 6 б клас от СУ „Нешо Бончев“ с ръководител Пенка Пенева

3 място  – Ани Василева 6 б клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“

7 КЛАС

1 място –Гергана Илкова 7 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“с ръководител Мирослав Цветков

2 място – Запринка Методиева 7 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“с ръководител Мирослав Цветков

3 място – Анелия Карабойчева 7 а клас от ОУ „Проф. Марин Дринов“с ръководител Мирослав Цветков