Национален конкурс "Словото на младите"

книгаФОНДАЦИЯ "ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ" И ФОНДАЦИЯ "СТОИЛ КУЦЕВ - ДАСКАЛА" ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "СЛОВОТО НА МЛАДИТЕ"

Журито на конкурса, съставено от творци в областта на литературата и визуалните изкуства, ще присъди следните награди:

I.Литературно творчество: Награди „Огънят на Орфей” (1, 2, 3 място) – в две възрастови групи: до 14 г. и до 25 г. Всеки може да участва с творби без жанрово ограничение (стихотворения, разкази, повести и др.) – до 10 печатни страници общо.

II. Други изкуства (изобразително изкуство, фотография, запис на музикално, танцово, театрално изпълнение и др.) - в три възрастови групи: до 11 г. , до 16 г. и до 25 г. включително Всеки участник може да изпрати до три свои творби (рисунки, фотографии, видеоклип и др.) .

Формат и техника по избор. Записите да са на диск. Конкурсът е на свободна тема, но се очаква в творбите да бъдат застъпени проблеми, свързани с демократични и общочовешки ценности, в това число разбирателството и диалога между различните етноси.

Поне една от изпратените творби да бъде насочена към следните тематични ядра: ВЪПРОСЪТ ЗА ДРУГИЯ, ИЗБОРЪТ МЕЖДУ ДОБРО И ЗЛО, ЖЕЛАНИЕТО ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ, КАЗАНАТА ИЛИ ПРЕМЪЛЧАНА ДОБРА ДУМА. Разкажете своята ЛЕГЕНДА ЗА РОМИТЕ в слово, рисунка, фотография, песен, клип и др. Ще бъдат връчени специални награди „ЛЕГЕНДА ЗА РОМИТЕ” – независимо дали сте част от ромската общност или просто искате да я опознаете и да ни я покажете. 

Дайте воля на своите творчески умения и желание да споделяте! Експериментирайте със слово, форми, цвят, различни техники. Провокирайте! Изпратете своите творби по пощата на адрес: гр.Пловдив - 4000, П.К. 363, Фондация „Огънят на Орфей”, за конкурса КРАЕН СРОК: 10.03.2015 г. Не забравяйте да напишете: собствено, бащино и фамилно име, адрес, телефон, електронен адрес (e-mail), учебно заведение! Номинираните творби ще бъдат включени в литературни сборници и DVD, издадени от проект „Словото на младите”. Отличените ще получат своите награди на церемония за награждаване в град Пловдив. Не се изпращат награди по пощата.

Повече информация може да намерите на сайта на организаторите на конкурса - www.slovotonamladite.com