Обява за конкурс

МКБППМН, гр. Панагюрище 
 
организира конкурс за презентация на тема „Домашното насилие”  като част от програмата „Ученически взаимодействия”.
Участие могат да вземат всички  ученици от 6 и 7 клас. 
 
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
 
Можете да участвате с индивидуална или групова презентация;
Брой на слайдовете -  максимум 10 слайда;
На последния слайд да бъде отбелязано името на автора /имената на участниците, ако са работили в екип/, клас, ръководител/ако са работили под ръководство на учител/, име на  училището.
 
Изпращайте вашите презентации до 30.04.2015г. на email: petrana_ivanoff@abv.bg
 
Презентациите  ще бъдат оценявани от жури в състав:
 членове на МКБППМН и IT специалисти. Всички участници ще получат грамота за участие, а класираните на I,II и III място ще получат награди!