Политиките за децата и семейството - водещ приоритет на правителството

Заместник-министър Лазар Лазаров участва в семинар по проект за трансгранично сътрудничество в областта на грижата за деца в Италия 

„Политиките за децата и семейството са един от водещите приоритети на правителството“, каза заместник-министър Лазар Лазаров на семинар в Палермо, Италия. Форумът е организиран в рамките на проучвателната визита в регион Сицилия, Италия по проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”. Проектът за трансгранично сътрудничество е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

Заместник-министър Лазаров представи приоритетите на правителството и българския опит в областта на политиките за децата и семейството.

Той направи преглед на сътрудничеството с италианските партньори по проекта и обмяната на добри практики в областта на политиките за насърчаване на детското благосъстояние.

 

Проектът се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика чрез дирекция „Социално включване”. Партньори са Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и автономен италиански регион Сицилия. В събитието участваха д-р Мария-Антоанета Булара, генерален директор на Отдел за семейството и социалната политика, д-р Мария Кончита Соле, президент на Градския съд за непълнолетни в Палермо, д-р Анна-Мария, директор на Регионална агенция за международно осиновяване в регион Пиемонте и др.