СУ „Нешо Бончев” проведе среща-дискусия за агресията и бъдещето на нашите деца

На 21.02.2017 год. в сесийната зала на Общинска администрация се проведе среща дискусия за агресията и бъдещето на нашите деца.

По покана на ръководството на СУ „Нешо Бончев” в нея взеха участие родители, ученици, представители на институции Галина Матанова, заместник-кмет хуманитарни дейности на община Панагюрище, Анна Нешева – социален работник в ОЗД, Мария Калпакова - секретар на МКБППМН, Стефан Лазаров-програмен координатор „Образование” НМД, Мила Ташева-програмен директор „Семейство, деинституционализация и услуги в общността“ НМД, гр. София, Атанас Кузманов- изпълнителен директор и член на Съвета на фондация “Кузманов”.

Домакинът на срещата Веска Барова, директор на СУ „Нешо Бончев”, постави акцент в изказването си за предизвикателствата, пред които училищната общност е изправена. Агресивните прояви, станали част от ежедневието на учениците, ни провокират към търсене на нови възможности за разрешаване на проблема. Този проблем може да се реши само със съвместното участие на всички страни – на родители, учители, ученици и институции. Проблемите на подрастващите не са само на училището, а засягат дълбоко цялата общност. В този смисъл агресивните актове са своебразен вик за помощ, съпротивителна реакция срещу нередното.
Участниците в срещата бяха разделени в три групи, като работиха заедно в търсене на правилното решение – как да се сведе до минимум агресията в училище. Всички участници се обединиха около идеята, че родителите трябва да имат по-активна роля в живота на училището – участие в часове, родителски клубове, във взимането на решения, касаещи работата в училище. Очерта се необходимостта от добър психолог, който да работи с родители и ученици.

Групата на учениците призова възрастните да бъдат по-толерантни и търпеливи в общуването си с тях, да бъдат поставени кутии за съобщения, да се подрежда класната стая, така че да бъде интересна и др.

В края на дискусията г-жа Матанова обеща да съдейства за промяна на средата в дворното пространство на училището, за което Общината има спечелен проект.

Срещата закри г-жа Барова, като благодари на участниците и обобщи, че с общи усилия можем да помогнем на учениците да видят добрия пример, да следват позитивен път. Тя подари на гостите на срещата не копие от картината „Опитай с добро“ на десетокласничките Анастасия Лулчева и София Николаева

Картината е част от изложбата на ученици и учители от СУ „Нешо Бончев“, посветена на темата за ограничаване на агресията, която се откри на същия ден по случай Деня на розовата фланелка.