Състезание "Зная, мога, творя на летния лагер"

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище съвместно с втора лагерна смяна проведоха състезание на тема "Зная, мога, творя на летния лагер".

Отбор 1 - ПЪРВА ВИЛА

Отбор 2 - ВТОРА ВИЛА

Отбар 3 - ШЕСТА ВИЛА

Отбор 4  - ЧЕТВЪРТА ВИЛА

 

Състезанието се проведе в четири етапа:

• Първи етап „Аз зная“- решаване на тест, включващ въпроси свързани с неща, които децата са научили на лагера от различни сфери.

• Втори етап „Аз мога“– състезателите трябваше да подредят пъзел на картата на България и да разпознаят забележителностите изобразени върху него.

• Третият етап „Аз пея “ - децата разпознаваха български песни и техните изпълнители.

• Четвъртият етап „Аз творя“– децата проявиха творчество, като рисуваха върху тениска.

С много забавления състеранието завърши с награждаване в категориите: "Най -знаещи", "Най - можещи", "Най - весели" и "Най - творящи".