Мотивация на младите хора за включване на пазара на труда

Проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ отчита високи резултати при мотивацията на младите хора за включване на пазар на труда

„Мотивацията на младите хора е едно от сериозните предизвикателства пред екипа на Mинистерството на труда и социалната политика. В тази посока предстои да насочим много усилия. Различни проекти са заложени и в програмата на Правителството, за да можем наистина да преодолеем проблема с младежката безработица. „Шанс за младежи в риск“ е един много добър пример за това, че когато работят хора със сърце, с желание и умения, добрите резултати са налице, независимо от трудностите, които е трябвало да преодолеят“, това каза по време на заключителната конференция по проект „Шанс за младежи в риск“, реализиран от Българо-германските центрове за професионално обучение (БГЦПР), съвместно с МТСП, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин в гр. Стара Загора днес.

Теоретични основи на половото възпитание

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СЕКСУАЛНОСТТА

Колкото и съвременно да звучи, половото възпитание не е от вчера. От най-древни времена, готвейки младите поколения за живота на възрастните, хората са ги подготвяли и за семейство и родителство. Естествено, всяка културна общност по различен начин го е осмисляла и осъществявала. И до днес в някои племена древните обичаи са запазени и битуват в съвремието.

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS