Награждаване на победителите в конкурса „Здравословното хранене – начин на живот”

На 17 май, в ЦПЛР-Панагюрище бяха наградени победителите в конкурса за постери, мултимедийна презентация, рисунки и видеоклипове на тема „Здравословното хранене – начин на живот”, организиран от ЦПЛР-Панагюрище и МКБППМН. Конкурсът имаше за цел да мотивира участниците да осъзнаят ползите от здравословното хранене и да ги мотивира към намаляване и отхвърляне на нездравословни храни, употребата на алкохол, цигари и наркотици. В надпреварата се включиха 35 ученици от V до XІ клас.

"Ден на отворените врати" в Районен съд и Районна прокуратура град Панагюрище

На 24-ти април , в Районен съд и Районна прокуратура – гр.Панагюрище се проведе „Ден на отворените врати”. Инициативата се организира за шеста поредна година в Панагюрище и е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет .Тя е насочена към популяризиране дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност. В препълнената  зала „ЮГ” на Панагюрския Районен съд   присъстваха ученици и учители от  ОУ „Проф.Марин Дринов” ,ОУ”20-ти април”, СУ”Нешо Бончев” и ПГИТМТ.

КОНКУРС НА ТЕМА: „ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ – НАЧИН НА ЖИВОТ“

   ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ПАНАГЮРИЩЕ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОРГАНИЗИРАТ

КОНКУРС ЗА ПОСТЕРИ, РИСУНКИ, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА: „ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ – НАЧИН НА ЖИВОТ“

за ученици от І до X клас

Ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов“ гр. Панагюрище пресъздадоха възпитателно дело.

Днес ученици от 6 "а" клас на Основно училище „Проф. Марин Дринов“  гр. Панагюрище се срещнаха с част от състава на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Проявата бе на тема „Повишаване на правната култура и запознаване с дейността на МКБППМН” и цели да запознае младежите с представители на комисията и дейностите, които извършват.

Ден на розовата фланелка - ИЗБИРАМ ДОБРОТО

Днес 28 февруари отбелязваме световния ден за борба с тормоза в училище още популярен като  „Ден на розовата фланелка“. Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище, проведе тренинг с ученици от 8 до 12 клас на Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм град Панагюрище на  тема „Избирам доброто,  не на насилието и тормоза в училище".

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS