Ден на народните будители

На този ден се прекланяме пред творците и пазителите на българската културна традиция - светите равноапостоли и съпокровители на Европа Кирил и Методий, на техните ученици и следовници Св. Климент Охридски, Св. Наум Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх.

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗИ И РИСУНКИ „Довърши историята…”

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

НА МАЛОЛЕТНИТЕ  И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ПАНАГЮРИЩЕ

  ОРГАНИЗИРА

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗИ И РИСУНКИ

„Довърши историята…”

Състезание "Зная, мога, творя на летния лагер"

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище съвместно с втора лагерна смяна проведоха състезание на тема "Зная, мога, творя на летния лагер".

Отбор 1 - ПЪРВА ВИЛА

Проведе тренинг на тема: "Тъмната страна на света около мен"

На 26 април в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище се провесе тренинг на тема "Тъмната страна на света около мен". Включиха се ученици на от СУ "Нешо Бончев", ОУ "Проф. Марин Дринов" и ОУ "20 април".  Г- жа Евгения Зягорска, каято е психолог и обществен възпитател към МКБППМН,  беше подготвила за децата различни интерактивни игри в които децата се включиха с голям интерес.

„Ден на отворените врати” в Районен съд – Панагюрище

На 20 април в Районен съд – Панагюрище се проведе  „Ден на отворените врати”. Посетители от всички училища в  гр. Панагюрище, имаха възможност да се запознаят отблизо с дейността на Районен съд – Панагюрище и Районна прокуратура - Панагюрище. Гости на събитието бяха Зам.- Началник на Районно управление - Панагюрище и секретаря на  Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище.


Децата имаха възможност да посетят съдебните зали и да проведат разговор със съдии по въпроси, които представляват интерес за тях и въпроси свързани  с работа на съда. Целта на инициативата е насочена към запознаване с работата на органите на съдебната власт и повишаване на правната култура на децата.  

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS