Трета национална научно - практическата конференция в областта на превенция на асоциално поведение.

„Обмяната на опит е най-подходящият начин за намиране на нови методи и техники, и за постигане на по-добри резултати в работата с превенцията на насилието над деца!”. С тези думи кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов откри Третата национална Научно - практическата конференция в областта на превенцията на асоциалното поведение. За поредна година в периода 1-3 юли Асеновград беше домакин на форум, организиран от Община Асеновград, по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Център за обществена подкрепа.

Снимки от награждаването на победителите в конкурса за презентация на тема „Домашното насилие”

Резултати от конкурса за презентация на тема „Домашното насилие”

Домашно насилиеНа дата 19.05.2015 год., комисия в състав от трима членове на МКБППМН община Панагюрище, обществен възпитател към МК и учител по информационни технологии в ПГИТМТ гр.Панагюрище, както следва:

1.Петрана Иванова;

2.Недялка Баракова;

3.Боянка Врагова;

4.Боряна Шкодрева;

5.Кристина Хаинова

Сексуално възпитание на подрастващите и предпазане от от полово-предавани болести

Половото възпитание започва отрано. Често се смята, че това означава лекция в училище или сериозен разговор с родителите вкъщи. Това схващане е твърде ограничено. През цялото си детство детето научава нещо по въпросите на пола по подходящ или неподходящ начин. Въпросът за пола е много по-широк от въпроса, откъде идват бебетата. Той включва отношенията между мъжете и жените и тяхното съответно предназначение. Половото възпитание на детето започва още когато то наблюдава отношенията между майка си и баща си, както и тяхното отношение към децата в семейството.

Половото възпитание

Половото възпитание

Публикувано  09/16/2011 - 22:19 в елекронно  списание  „Българска наука”

Автор:  Ирина Христова Цветанова

Във връзка с половото възпитание на децата, често се допускат грешки породени от неувереността или неангажираността на семейството. Някои родители и възпитатели не са подготвени, липсва им правилен подход при разясняване на лични въпроси повдигнати от самите деца. Те не знаят как да постъпят, какъв отговор да дадат.

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS