Онлайн конкурс на инициативата Microsoft YouthSpark

microsoft YouthSparkMicrosoft YouthSpark е глобална инициатива, която има за цел да създаде възможности за 300 милиона младежи по света чрез партньорства с правителства, неправителствени организации и бизнеса. Целта на инициативата е да се обърне внимание на различията във възможностите на младите хора по целия свят – различия между тези, които разполагат с достъпа, уменията и възможностите да бъдат успешни, и онези, които са лишени от такива възможности. Microsoft обяви старта на Microsoft YouthSpark Challenge for Change − онлайн конкурс на инициативата Microsoft YouthSpark - който кани младежи на възраст между 13 и 25 години от цял свят да споделят своите идеи за промяна в техните общности, учебни заведения и в света като цяло. Challenge for Change пита младежите как биха използвали технологиите и ресурсите на Microsoft, за да направят и постигнат повече. 

ВЪЗПИТАНИЕ КЪМ НЕЗАВИСИМОСТ

ПРОСВЕТАТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРИМЕРА

Просветата относно наркотиците трябва да започне отрано. Преди проблемът да е дошъл на дневен ред, децата трябва да знаят най-важното за развитието на пристрастеност при легалните и нелегални дроги. Нагласата се развива чрез дълъг процес и еднократна вечерна дискусия далеч не е достатъчна. Още съвсем отрано на децата им правят впечатление пияните . Това е повод да се говори с тях по въпроса на прост и разбираем език. Когато темата трайно присъства, децата ще развият чувствителност за опасността от развитието на пристрастеност (възрастта от 5 до 11 години). Не бива обаче и да се прекалява, за да не се стигне до досада и отегчение. Би трябвало и самите родителите да направят разграничение между опасността от пробване, консумация, привикване и зависимост. И да разбират, че в основата на всички заболявания, свързани с пристрастяване, е един и същ процес, независимо дали се касае за дрога, медикаменти или алкохол.

Ако подозирате, че вашето дете ...

наркотициАКО ПОДОЗИРАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО ДЕТЕ ВЗИМА НАРКОТИЦИ
 

Това, че Вашето дете е взимало или експериментирало с наркотици, все още не значи, че то е “наркоман” и че е зависимо от наркотици, но обезателно ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ТОВА!

Обяснете на детето си, че и при най-малки съмнения за употреба на наркотици то ще бъде тествано. Това не е недоверие! Контролът на поведението на детето в разумни граници е законно право и ЗАДЪЛЖЕНИЕ на родителите. Детето Ви трябва да разбере това и че с тези тестове не може да се скрие от родителите и близките употребата на наркотични вещества.

Но ако подозирате, че Вашето дете взима психоактивни вещества, не му четете морал, не го заплашвайте или наказвайте! 

МЕРКИ ЗА НАРКОПРЕВЕНЦИЯ

У нас се полагат усилия да се реформират едновременно държавната, икономическата и социална политики, като заедно с това опазваме и възвръщаме националната си култура и традиции. Разбираемо е, че правителство и парламент приоритетно поставят политически и икономически реформи, в резултат на което неглижират значението на такова бедствие като безотговорното пиене и злоупотребата с психотропни вещества с техните краткосрочни и дългосрочни последици.

Вече в много държави има политика по отношение на борба със зависимостите. В Полша има Национална система за решаване на алкохолните проблеми и Държавна агенция за работа с алкохолни проблеми (ДАРАП - PARPA). 

Теоретични основи на половото възпитание

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СЕКСУАЛНОСТТА

Колкото и съвременно да звучи, половото възпитание не е от вчера. От най-древни времена, готвейки младите поколения за живота на възрастните, хората са ги подготвяли и за семейство и родителство. Естествено, всяка културна общност по различен начин го е осмисляла и осъществявала. И до днес в някои племена древните обичаи са запазени и битуват в съвремието.

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS