ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка - ИЗБИРАМ ДОБРОТО

Днес 28 февруари отбелязваме световния ден за борба с тормоза в училище още популярен като  „Ден на розовата фланелка“. Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище, проведе тренинг с ученици от 8 до 12 клас на Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм град Панагюрище на  тема „Избирам доброто,  не на насилието и тормоза в училище".

Subscribe to ден на розовата фланелка