заедно

ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Панагюрище съвместно с Български младежки червен кръст /БМЧК – Панагюрище/ стартират кампания в училищата от общината по повод  Деня на розовата фланелка, който по традиция се отбелязва
Subscribe to заедно