семейство

Половото възпитание

Половото възпитание

Публикувано  09/16/2011 - 22:19 в елекронно  списание  „Българска наука”

Автор:  Ирина Христова Цветанова

Във връзка с половото възпитание на децата, често се допускат грешки породени от неувереността или неангажираността на семейството. Някои родители и възпитатели не са подготвени, липсва им правилен подход при разясняване на лични въпроси повдигнати от самите деца. Те не знаят как да постъпят, какъв отговор да дадат.

ВЪЗПИТАНИЕ КЪМ НЕЗАВИСИМОСТ

ПРОСВЕТАТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРИМЕРА

Просветата относно наркотиците трябва да започне отрано. Преди проблемът да е дошъл на дневен ред, децата трябва да знаят най-важното за развитието на пристрастеност при легалните и нелегални дроги. Нагласата се развива чрез дълъг процес и еднократна вечерна дискусия далеч не е достатъчна. Още съвсем отрано на децата им правят впечатление пияните . Това е повод да се говори с тях по въпроса на прост и разбираем език. Когато темата трайно присъства, децата ще развият чувствителност за опасността от развитието на пристрастеност (възрастта от 5 до 11 години). Не бива обаче и да се прекалява, за да не се стигне до досада и отегчение. Би трябвало и самите родителите да направят разграничение между опасността от пробване, консумация, привикване и зависимост. И да разбират, че в основата на всички заболявания, свързани с пристрастяване, е един и същ процес, независимо дали се касае за дрога, медикаменти или алкохол.

Subscribe to семейство